หน้าเว็บนี้อธิบายถึงกฎระเบียบว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการอย่างไรในเว็บไซต์ของ บริษัท ฮัทเชอรี่ เอเจนท์ จำกัด ซึ่งปรากฎอยู่ที่ตำแหน่งของเว็บชื่อ www.thetrainerthailand.com (“เว็บไซต์”) ต่อไปนี้เรียกว่า “ฮัทเชอรี่”

1. วัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลส่วนบุคคล
หากได้รับความยินยอมเป็นการล่วงหน้าจากท่านหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ฮัทเชอรี่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายการข้างล่าง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตามข้อมูลที่ได้มาของท่าน

เพื่อตอบคำถามหรือคำร้องขอของท่าน
เพื่อการวิจัยทางการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจของฮัทเชอรี่และการจัดทำสถิติ
ฮัทเชอรี่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ฮัทเชอรี่ตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามที่ได้ชี้แจงแก่ท่าน ฮัทเชอรี่อาจส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปยังกลุ่มบริษัทของฮัทเชอรี่, ผู้รับจ้างดำเนินการภายนอก และ/หรือองค์กรตัวแทนที่มีสัญญาข้อผูกพันการเก็บความลับกับฮัทเชอรี่และ/หรือกลุ่มบริษัทของฮัทเชอรี่ ดังนั้นฝ่ายดังกล่าวอาจทำการติดต่อโต้ตอบโดยตรงกับท่าน

2. ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Sockets Layer)
เว็บไซต์ได้นำเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL มาใช้กับหน้าเว็บที่มีการป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกป้อนโดยลูกค้าจะมีการแลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัย SSL เป็นโปรโตคอลสำหรับการเข้ารหัสให้แก่ข้อมูลที่มีคุณค่า เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนบนอินเตอร์เน็ต SSL สามารถป้องกันต่อการกั้นขวางและการบิดเบือนข้อมูล รวมถึงการหลอกลวงจากบุคคลที่สาม

3. คุกกี้
บางหน้าในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้* ท่านอาจใช้เบราว์เซอร์ของท่านบอกปัดคุ๊กกี้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้บางส่วนหรือทั้งหมดของการให้บริการบนเว็บไซต์นี้
* “คุกกี้” คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งถึงท่านจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และถูกบันทึกโดยเบราว์เซอร์ลงบนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆของท่าน เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งได้รับคุ๊กกี้ที่เราส่งไป จึงทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับท่าน

4. บุคคลอายุต่ำกว่า 16 ปี
หากท่านอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดแน่ใจว่าท่านได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนทำการจัดส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน